Terms Of Service

Algemene Voorwaarden gebruik Vendic Klantenportal

Definities

Wanneer we “wij”, “ons” of “onze” zeggen refereren we naar Vendic v.o.f. ingeschreven bij de KvK onder nummer 54580218.

Wanneer we “jij”, “je”, “jou” of “jouw” zeggen refereren we naar de persoon of bedrijfsentiteit die gebruik maakt van onze dienstverlening.

Wanneer we “Peak” of “Portal” zeggen refereren we naar het portaal wat Vendic ter beschikking stelt voor haar klanten op peak.vendic.nl.

Wanneer we over “tickets” spreken worden support tickets bedoeld zoals die door jou ingeschoten kunnen worden op vendic.zendesk.com of via een mail naar support@vendic.nl.

Wanneer we over “Jira” spreken wordt onze Project Management tool Jira (Atlassian) bedoeld.

Algemene regels

Peak wordt ter beschikking gesteld om het het jou als klant bij ons makkelijker te maken. Peak is onze visie op één centrale plek waarbij je terecht kan voor al jouw lopende zaken bij Vendic. Daarbij kan gedacht worden aan:

Inzicht in urenrrapportages van jouw projecten (beta versie is momenteel toegankelijk); Inzicht in jouw facturen (nog niet gerealiseerd); Inzicht in jouw openstaande support tickets (nog niet gerealiseerd); Inzicht in openstaande werkzaamheden van jouw projecten.

Wanneer het blijkt dat de verschafte toegang voor andere zaken wordt gebruikt dan de hierboven geschetste content, behouden wij ons het recht voor om jouw account op te schorten.

Inloggegevens

Peak bevat vertrouwelijke informatie wat betreft jouw klantgegevens bij ons. Wij nemen veiligheid zeer serieus. Sla jouw gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek op, om te voorkomen dat deze in de handen van derden vallen.

Wij sluiten aansprakelijkheid of schade in wat voor vorm dan ook door foutief gebruik of beheer van inloggegevens uit.

Intellectueel Eigendom Als maker van de data die in Peak staat is Vendic eigenaar van het intellectueel eigendom daarvan. Het is niet toegestaan om data die in Peak staat voor eigen gebruik op te slaan, op onderstaande uitzonderingen na:

Facturen; Ingeschoten tickets; Ingeschoten Jira taken.

Uren rapportages opvragen

Uren rapportages zijn niet definitief. Ingeboekte uren worden door onze urenadministratie gecontroleerd aan het einde van iedere maand. Het kan zijn dat ingeboekte uren nog worden bijgesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uren rapportages. De rapportages zijn slechts indicatief bedoeld.